Czego żąda nowoczesna kobieta?

Nasze praprababki walczyły, o to byś Ty dziś mogła być, tym kim tylko chcesz!! To duży zaszczyt, ale też duża odpowiedzialność. Wiec nie daj się zwieść stereotypom, że kobieta to słaba płeć i „baby do garów”. Zrozum, z jakimi przeciwnościami zmagają się nowoczesne kobiety i odkryj swój sposób na bycie niezależną (nie tylko finansowo!). Zadbaj o siebie i swoje lepsze jutro!

Ponad 100 lat temu Sufrażystki „walcząc” parasolkami, dały nam kobietom nie tylko możliwość brania udziału w wyborach, co za tym idzie stanowienia o naszym kraju, ale dały też prawo do bycia sobą. Dały początek rewolucji ekonomicznej i społecznej kobiet. Na fali praw wyborczych my kobiety uzyskałyśmy także większy dostęp do edukacji, pracy i samostanowienia.

Dlaczego w dzisiejszych czasach tak wiele z nas nadal walczy ze „szklanym sufitem” i nierównością ekonomiczną, a czasem wręcz przemocą w tej sferze??

Kobiecie, jako człowiekowi,  natura i społeczeństwo przypisało wiele ról do odegrania (córki, koleżanki, singielki, żony, matki i pracownicy). Część z tych ról, na bazie wydarzeń historycznych (wojny) i rewolucji przemysłowej, uległa zmianie. Dotyczy to głównie przyznawania miejsc pracy kobietom. Obrazuje to zmiana wskaźnika statystycznego w wielkości zatrudnienia kobiet do mężczyzn na przestrzeni lat (w 1950 r. – ok 31%, a obecnie oscyluje ok 50%). I można by powiedzieć, że przy tak dużym udziale kobiet w rynku pracy ich niezależność finansowa i równouprawnienie w tej sferze  osiąga już bardzo dobre wyniki. A jednak?!

Czym jest szklany sufit i lepka podłoga?

Nadal spotykamy się z tzw. szklanym sufitem czy lepką podłogą, czyli niewidzialną barierą, na którą napotykają się kobiety podczas awansu i możliwości rozwoju. Pierwsze zjawisko dotyczy kobiet na wyższych stanowiskach gdzie ich kompetencje i zaangażowanie jest dyskryminowane ze względu na płeć. Z drugiej zaś strony mamy „lepką podłogę”, czyli bardzo sfeminizowane zawody (krawcowa, sprzątaczka, pielęgniarka) gdzie nie ma możliwości awansu, z powodu braku ścieżki kariery, a co za tym idzie brak wyższych zarobków i poprawy swojej sytuacji finansowej.

Ile zarabiają nowoczesne kobiety?

Inną kwestią jest wysokość płac. Kobiety statystycznie w Polsce zarabiają mniej w stosunku do mężczyzn. Nie tylko wynika to z ich braku kompetencji czy nieodpowiedniego wykształcenia, ale także ze specyfiki zatrudniania. Często wybieramy zawody typowo sfeminizowane, które są słabiej wynagradzane, a dodatkowo jesteśmy mniejszością w najlepiej opłacanych specjalnościach.  

Czy rynek pracy rozumie role kobiet w społeczeństwie?

Trudność  kobiecego rynku pracy wynika też z naszej krótszej aktywności zawodowej. Często rezygnujemy z kontynuacji zatrudnienia, bo właśnie musimy sprostać roli Matki Polki. Jeżeli już wrócimy na rynek pracy, łącząc rolę macierzyńskie z zawodowymi, często ograniczamy nasze zatrudnienie do niepełnego etatu czy też wykazujemy mniejsze chęci elastyczności zawodowej. Takie nasze postawy często związane są z kobiecą naturą, zakorzenionymi stereotypami o podziale ról w rodzinie itp. Co nie zmienia faktu, że jest to stan, z którym nie da się walczyć by go zmienić. Tak jak dążymy do równouprawnienia w zatrudnieniu kobiet, tak też dążmy do sprawiedliwego podziału ról w rodzicielstwie. I nie jest to przejaw jedynie feminizmu.  

Czy biznes może być kobietą?

Gospodarka potrzebuje kobiet. Jak dowodzą badania w Polsce 1/3 przedsiębiorstw zakładanych jest przez kobiety. Bizneswoman nie tylko potrafią zarządzać sobą, ale także zespołem. Coraz częściej dają też wsparcie innym na bazie własnych doświadczeń, poprzez m.in. zakładanie stowarzyszeń czy grup wsparcia, dzięki którym promowana jest idea przedsiębiorczości oraz samorozwój. Takie działania motywują inne kobiety, by chętniej wracały na rynek pracy oraz aktywniej wyrównywały swoje szanse.

Kto doświadcza przemocy ekonomicznej?

Największą przeszkodą dla współczesnych kobiet do bycia naprawdę wolną, jest przemoc ekonomiczna. Jest to cichy zabójca godności, kobiecości i niezależności. Polega na ograniczaniu kobietom przez męża/partnera dostępu do wspólnych środków finansowych, do podnoszenia swoich kwalifikacji czy też podejmowanie ważnych (dalekosiężnych) decyzji finansowych. Nie można wskazać dokładnego rozmiaru tego zjawiska, gdyż badania albo są niepełne, albo nie ma ich wcale. Konsekwencjami jakie niesie za sobą przemoc ekonomiczna, są w głównie brak wiary w swoje kompetencje zawodowe, a co za tym idzie pozostawanie przez dłuższy czas poza rynkiem pracy i brak możliwość samodzielnego utrzymania się.  Długotrwałe przebywanie w toksycznym związku, odbija nieodwracalne piętno na niezależności i wolności danej kobiety.

Nowoczesne kobiety, to te niezależne finansowo!

Wpis ten ma bardziej charakter naukowy, jednak przesłanie, które za nim idzie, ma wydźwięk osobisty dla każdej z nas. Dzięki naszej walce o nasze lepsze jutro, poprzez chęć samokształcenia i podnoszenia swoich kwalifikacji, poprzez niepoddawanie się stereotypom, poprzez odważniejsze podejmowanie negocjacji płacowych, poprzez świadome wchodzenie i bycie aktywną na rynku pracy. My nowoczesne kobiety mamy obowiązek kultywować spadek dziejowy pozostawiony nam przez nasze praprababki. Jedną z nich była Maria Gerżbkowa. Jej spojrzenie na nowoczesną kobietę, która ma pragnąć pełni życia, jest w ciąż aktualne, bo przecież „Pod pełnią życia rozumie ona [kobieta] niezawisłość ekonomiczną, a więc możliwość samodzielnej zarobkowej pracy na wszystkich polach i we wszystkich zawodach oraz wolny dostęp na równi z mężczyznami do ciał ustawodawczych”.[1] I dlatego dążmy do naszej nowoczesności przez naszą niezależność głównie finansową.


[1] Maria Gerżbkowa, „Czego żąda nowoczesna kobieta?”, Lwów 1912 r.

2 thoughts on “Czego żąda nowoczesna kobieta?”

  1. Prawda jest taka, że historycznie, w momencie kiedy kobiety zaczynają pracować w danym sektorze płacą się obniża. Dawniej bibliotekarzami byli tylko mężczyźni, od momentu kiedy kobiety przewyższyły ilość mężczyzn w zawodzie, place się obniżyły. Dotyczy to wszystkich zawodów, które się sfeminizowały.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *